nadpis_projekty.jpg, 13kB

Bioplynová stanice Pěčín u Trhových Svinů, ČR:

Záměrem projektu bylo vybudovat bioplynovou stanici k výrobě elektrické energie. Produktem bioplynové stanice je v první řadě bioplyn, dále potom odpadní teplo a fermentační zbytek. Nejvýznamnějším přínosem je ekologicky šetrný způsob likvidace odpadních surovin, který přispívá ke snižení emisí CO2 do ovzduší. Výkon bioplynové stanice je 1,18 MW.
ELGA s.r.o., nám. Míru 1217, Hulín 768 24          (c) 2012