Společnost ELGA s.r.o. byla založena v roce 2007.
Hlavní oblast podnikání je výroba “zelené” elektřiny, především výstavba biplynových stanic.
ELGA s.r.o. také zajišťuje veškerá povolení, změny v uzemních plánech, rezervace výkonů, vypracovává projektové dokumentace a opatření energetického auditu.

ELGA s.r.o., nám. Míru 1217, Hulín 768 24          (c) 2012